Det här är Malacon

Malacon ägs och drivs av duon Anna Söderberg och Sara Gunstad Selin, båda med rötter i Västerås. Företaget grundades med ett klart mål om ett framgångsrikt konsultföretag i infrastrukturbranschen, där mjuka värden är en naturlig del av verksamheten, och där företagets medarbetare ska vara i fokus för maximalt utfall. Att värna om den sociala-, organisatoriska- och fysiska arbetsmiljön är en viktig pusselbit när ett starkt team ska bildas och när framgångsrika resultat ska nås.

– Efter många år i konsultbranschen såg vi att det fanns en lucka på marknaden. Det saknades helt enkelt ett företag där det bland hårda siffror och kalkyler fanns plats för mjuka värden. Många företag röner framgång, inte allt för sällan på bekostnad av sina medarbetares hälsa. Vi kittlades av tanken om vilka fantastiska resultat vi skulle kunna nå i ett starkt team med mjuk kultur.

Malacon bedriver konsultverksamhet inom infrastruktur, projektering av allt från tidiga skeden av bygg- och marklovshandlingar till uppdragsledning, ledningssamordning, rådgivning, trafikutredningar, tekniska beskrivningar och att agera Bas-P. Bland kunder och samarbetspartners finns kommuner, myndigheter, privata aktörer och andra konsultfirmor.

– När möjligheten att själv välja samarbetspartners och kunder finns, stannar utvecklingen aldrig upp. Det är en stor fördel. Vi strävar alltid efter långsiktiga affärsrelationer där vår fulla potential får blomma ut och komma till sin rätt inom ramen för hög integritet och en aldrig sviktande transparens.