Vi älskar infrastruktur

Vår kunskap är vår styrka och vår ödmjuka vision är att vara bäst. Fast mest handlar det förstås om att se möjligheter och människor. När man sätter individen i centrum sker underverk och resultat långt över förväntan. Att vi sen är påhittiga och ser kluriga möjligheter som andra inte ser, det är inget vi brukar skryta om, det kommer ni att märka ändå.

Vinnare av Årets
Nyföretagare

arets-nystartare

Juryns motivering:

Hållbara lösningar, transparens och hög kvalitet har gett Malacon Infrastructure AB en stark tillväxt i både omsättning, lönsamhet och personal. Med en klar tillväxtstrategi där balans i livet, medarbetarnas väl och kunderna i fokus, har de målet att bli ett framgångsrikt företag i sin bransch. Och som goda förebilder har de redan bevisat att man är på rätt ”väg”.

Att vara bäst

När man ska vara bäst går det inte att köra på i gamla hjulspår och luta sig mot traditionella värderingar. Det gäller att hitta nya vägar och skapa egna normer. Det har vi gjort. Vi ser människan där andra ser kunden, och vi ser individen i våra medarbetare. Mjuka värden är viktiga eftersom vi vet att det är nyckeln till framgång. Och framgång, det är det som driver oss.

 • Stolta leverantörer till följande objekt i urval:

  Sagaskolan Sigtuna

  Malacons uppdrag omfattar blandannat att ta fram dagvattenutredning, enklare trafikutredning, underlag till bygglov inom teknikområdet VA och dagvatten samt ansvara för framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandling för VA.

  Sagaskolan Sigtuna
 • Stolta leverantörer till följande objekt i urval:

  Höjdsättning tomter Björkalund

  Uppdragsledare och projektör för höjdsättning av 25 småhustomter samt 7 st kvartersmarkstomter.

  Höjdsättning tomter Björkalund

  Vi letar efter nya talanger

  Malacon expanderar snabbt och letar just nu efter personer som älskar infrastruktur lika mycket som vi gör. Personer som ställer krav på sin arbetsgivare om en god arbetsmiljö, där möjligheten att få blomma ut, må bra och leverera på toppen av sin förmåga, ges. Passar den beskrivningen in på dig, dina drömmar och visioner? Då ser vi fram mot att få höra från dig.

  Malacon stödjer